Informacja [ 2022-08-16 ]

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 16.08.2022 Spółka SP Invest DVE Sp. z o.o. Sp. K. nie prowadzi obsługi sprzedażowej inwestycji Spółek Aluzyjna DWE Sp.  z o.o. Sp. K. i Aluzyjna BIS DWE Sp. z o.o. Sp. K.

Pełną dalszą obsługę prowadzi Inwestor.

Z poważaniem

Zarząd SP Invest DVE Sp. z o.o. Sp. K.

 

Aktualności
SP Invest DVE Sp.zoo Sp.k. w trakcie reorganizacji

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że spółka SP Invest DVE Sp.zoo Sp.k. po zmianach kadrowych /odejście Pana Pawła Putkowskiego/ znajduje się obecnie w trakcie reorganizacji i niedługo wznowi swoją działalność w nowym składzie, o czym Państwa niezwłocznie poinformujemy.

Biura sprzedaży